fbpx
Close

Ugdymo sistema

Nuo 2021 m.  rugsėjo mėn. sporto klube „Budora“ įdiegėme vieningą ugdymo sistemą,  apimančią ugdymo proceso organizavimą, įgyvendinimą bei ugdymo kokybės užtikrinimą. Į sportinio ugdymo programą yra įtrauktos šios pagrindinės veiklos: treniruotė, teorinis mokymas treniruotės metu, dalyvavimas varžybose, kontrolinių normatyvų, testų laikymas.

Ugdymo sistemos tikslas – per karatė didinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą bei formuoti pozityvų jų požiūrį į fizinį aktyvumą kaip į vieną iš sveikatos stiprinimo priemonių, stiprinti jų psichologinį pasirengimą, ugdyti moralines vertybes, asmenines, socialines ir kitas kompetencijas, į klubo auklėtinių sportinį ugdymą įtraukti ir jų tėvus, supažindinant juos su ugdymo procesu bei fizinio aktyvumo nauda.

Visų grupių ugdymas yra organizuojamas vadovaujantis kiekvieno lygio ugdymo programa visam sezonui bei detaliu kiekvieno sezono mėnesio treniruočių planu. 

Formuodami sportinio ugdymo grupes vieniems mokslo metams (sezonui) atsižvelgiame į ugdytinio amžių, ugdymo įstaigą, kurioje ugdytinis mokosi, gyvenamą vietą, sportavimo ir dalyvavimo varžybose patirtį, turimą diržą. Toje pačioje sportinio ugdymo grupėje gali sportuoti įvairaus amžiaus (galimas amžiaus skirtumas ne daugiau kaip 1- 3 metai), panašaus fizinio pasirengimo mergaitės ir berniukai, turintys vienodus arba skirtingus diržus.

Sportinio ugdymo grupės pagal karatė ir fizinio pasirengimo lygį yra skirstomos į:

 • Pradinio rengimo (rekomenduojama treniruotis 2 kartus per savaitę):
  Karatė mažyliams – rekomenduojama treniruočių trukmė: 45 min;
  Karatė pradedantiesiems – rekomenduojama treniruočių trukmė: 60 min;
  Karatė sportuojantiems – rekomenduojama treniruočių trukmė: 60 min;
 •  Meistriškumo ugdymo (rekomenduojama treniruotis ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę):
  Karatė pažengusiems – rekomenduojama treniruočių trukmė: 60 min;
 • Aukšto meistriškumo ugdymo grupes (rekomenduojama treniruotis ne mažiau kaip 3 kartus per savaitę):
  Karatė klubo rinktinė U14 – rekomenduojama treniruočių trukmė: 90 min;
  Karatė klubo rinktinė N14  rekomenduojama treniruočių trukmė: 90 min.

Bet kurio lygio grupės treniruotės trukmė gali būti mažinama, kai dėl karantino ar kitų aplinkybių yra ribojamas dalyvių skaičius treniruotėje.

Treneris sportinio ugdymo grupei priskiriamas, atsižvelgiant į trenerio treniravimo patirtį, kvalifikaciją, turimą karatė diržą bei asmeninius veiklos rezultatus.   

Ugdymo procesas vykdomas laisvalaikiu: po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, atostogų ir vasaros metu. Ugdytinių priėmimą į grupes vykdome per visus metus, jei yra tokios galimybės, t. y. laisvų vietų grupėse. 

Sporto klube organizuojamų treniruočių struktūra yra sudaryta iš:

 • Pasisveikinimo ir susikaupimo.
 • Pasiruošimo:  ugdytinių supažindinimas su treniruotės tikslais.
 • Pramankštos: šios dalies tikslas paruošti kūną fiziniam krūviui.
 • Apšilimo: šios dalies tikslas paruošti kūną sunkesnei fizinei veiklai.
 • Pagrindinės dalies: ši dalis skirta sunkiausiems, aukšto intensyvumo pratimams atlikti bei turi atspindėti treniruotės temą. Šioje dalyje pratimai ar jų serijos turi būti derinamos su laiku poilsiui arba atsistatymui po jų.
 • Baigiamosios dalies: šios dalies tikslas atsigauti po fizinio krūvio, taip pat apžvelgti įvykusią treniruotę.
 • Susikaupimo ir atsisveikinimo.

Sportinis ugdymas gali būti organizuojamas individualiai atskiriems sportininkams. Tokį mokymą treneris gali pasirinkti, atsižvelgdamas į ugdytinio meistriškumo lygį, poreikius ir / arba fizines galimybes. Be to, ugdytiniams, esant poreikiui, gali būti skiriamos namų užduotys, pavyzdžiui, rengiantis diržų egzaminui.

Ugdytiniams priklausomai nuo karatė ir fizinio pasirengimo lygio rekomenduojamas varžybų dienų skaičius per metus yra šis: 

 • Pradinio ugdymo ne mažesnis kaip 3 varžybų dienos;
 • Meistriškumo ugdymo– ne mažesnis kaip 6 varžybų dienų, iš kurių rekomenduojama bent vienas tarptautinis turnyras;
 • Aukšto meistriškumo ugdymo – ne mažesnis kaip 8 varžybų dienų, iš kurių rekomenduojama bent vienas tarptautinis turnyras.

Preliminarus pagrindinių ir papildomų varžybų sąrašas.

Pagrindinės varžybos: Papildomos varžybos:
Lietuvos U14, U16, U18 čempionatai Waterpoort Cup (Olandija) 
Vilniaus Karatė Lygos  I, II, III etapai Vakarų taurė 
Lietuvos Moksleivių taurė  Swiss Open (Šveicarija)
Lietuvos vaikų kata čempionatas Baltijos taurė 
„Budora“ taurė  

Ugdymo sistema sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, kitais švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiais teisės aktais, Sporto klubo sukaupta karatė ir fizinio ugdymo patirtimi, specialistų sporto psichologijos, fizinio rengimo specialistų ir patyrusių karatė trenerių rekomendacijomis.